Ons DNA

A Platform for Brands

& a Platform for Good

01 / Onze Missie

Onze missie is tweeledig: voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van klanten en tegelijkertijd een positieve impact hebben op de wereld om ons heen. En dat doen we door te werken als een Platform voor merken & een Platform voor collectief nut. Beide acties zijn even belangrijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden – we kunnen niet het ene zonder het andere doen.

Wij zijn meer dan een mediabedrijf. Wij geloven dat we een verantwoordelijkheid hebben om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en een positieve impact te hebben op de wereld om ons heen. Terwijl wij blijven innoveren, kijken wij verder dan reclame en bedenken we  hoe elk van onze media en contracten kunnen helpen om tegemoet te komen aan de behoeften van het publiek, en hoe wij andere organisaties kunnen ondersteunen in hun dienstverlening aan de gemeenschap.

We combineren de kracht van creativiteit, flexibiliteit en verantwoordelijkheid – gedreven door de technologische transformatie van ons medium – om de media-doelstellingen van onze adverteerders te realiseren.

02 / Onze waarden

Forward thinking

We praten niet alleen over wat er volgt, we willen ook zíjn wat er volgt. Onze blik is steevast op de toekomst gericht.
We investeren voortdurend in de toekomst en in onze producten.

Fulfilling promises

Natuurlijk willen we een duurzame relatie met onze klanten en partners opbouwen door goed na te denken over de beloften die we doen en ons vermogen om ze na te komen. Maar duurzaamheid is voor ons ook: zoeken naar slimme oplossingen met een minimale milieu-impact.

Flexibility

Elke campagne is uniek en afgestemd op de specifieke behoeften en doelgroepen, met inzichtelijke, boeiende creativiteit. Op dat punt zijn we zeker haantje-de-voorste. De uitdaging is om die voorloperspositie ook te behouden.

Fast

Onze ambitie ? De eerste te zijn op het gebied van innovatie en creativiteit – en dat vereist dat we snel werken. We bouwen aan een vertrouwensband en een goede samenwerking met onze klanten, onze zakelijke partners en belanghebbenden. Dit betekent dat we kunnen inspelen op de snel veranderende behoeften van onze klanten – en de klanten van onze klanten.

Fairness

We respecteren en stimuleren de unieke persoonlijkheid van al onze werknemers.
We werken samen om een inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen op het werk gewoon zichzelf kan zijn. We zijn er trots op dat we ons ethisch gedragen als bedrijf, als werkgever en als zakenpartner.

Freedom

We zijn ervan overtuigd dat een ondernemend gedrag zorgt voor sterke lokale merken. Binnen Clear Channel betekent dit op een verantwoorde manier uw lokale cultuur en ideeën uitdragen. Onze groepsstructuur maakt lokale teams vrij om uit te blinken.