TERMS & CONDITIONS

Er zijn mogelijk talrijke partijen betrokken bij elke reclamecampagne, waardoor er ook verschillende contracten en prijsafspraken tussen die betrokken partijen gelden. Elke campagne is verschillend en er kan, onder andere, een beroep worden gedaan op adverteerders, reclamebureaus, posterontwerpers en/of out-of-homereclamebureaus. Om de relaties tussen die partijen te beheren, worden er een aantal contracten gesloten en afspraken gemaakt die mogelijk kunnen leiden tot een verschillende interpretatie over provisies, kortingen, terugbetalingen, prijsafspraken en betalingen.

Het is gebruikelijk dat out-of-homereclamebureaus provisies op het totale uitgegeven bedrag aanbieden aan reclamebureaus en posterontwerpers. In de praktijk zullen deze provisies waarschijnlijk verschillen tussen de out-of-homereclamebureaus en zijn ze het resultaat van onderhandelingen met de reclamebureaus en posterontwerpers. Binnen de sector is het de gewoonte om deze provisies toe te kennen als een korting op de totale uitgegeven advertentiekosten.

Naast deze provisies vragen posterontwerpers of mediacentrales aan out-of-homereclamebureaus, zoals Clear Channel, om in bepaalde omstandigheden volumekortingen toe te kennen. Die kortingen weerspiegelen hoofdzakelijk de omvang van de aangebrachte business door de posterontwerper gedurende een bepaalde contractperiode (meestal een kalenderjaar). Die afspraken zullen waarschijnlijk verschillen tussen de out-of-homereclamebureaus onderling en tussen posterontwerpers en mediacentrales. De afspraken die vastgelegd zijn tussen Clear Channel en de posterontwerpers en mediacentrales, inclusief progressieve kortingstarieven, kunnen voor een aantal ontwerpers en mediacentrales een belangrijk percentage omvatten van de totale jaarlijkse waarde van de business die door die klanten bij Clear Channel wordt geplaatst.

We streven naar transparantie van de sector van de out-of-homereclamebureaus betreffende provisies, kortingen, terugbetalingen, prijsafspraken en betalingen. We raden u dan ook aan om contact op te nemen met uw reclamebureau, posterontwerper en /of mediacentrale om informatie te verkrijgen over alle dergelijke afspraken die voor u relevant kunnen zijn.