Duurzaam ondernemen Met respect voor mens en milieu

Duurzaam ondernemen

Clear Channel engageert zich voor duurzaam ondernemen op basis van principes waarbij de mensen, de samenleving en het leefmilieu hoog op de prioriteitenlijst staan:


  • We engageren ons voor onze klanten.
  • We komen onze verantwoordelijkheden na.
  • We behandelen mensen op een respectvolle, eerlijke en menselijke manier.
  • We zijn efficiënt en creëren een toegevoegde waarde.

 

Clear Channel drukt zijn waarden uit in zijn managementprincipes, in de gezonde en de motiverende werkomgeving die het aanbiedt, in milieuvriendelijk gedrag op alle niveaus en in maatschappelijk engagement.

 

Milieuverantwoord ondernemen

In tijden dat het milieu een steeds grotere rol gaat spelen richt ook Clear Channel zich zo veel mogelijk op milieuverantwoord ondernemen. Denk hierbij aan verantwoord energiegebruik, vermindering en milieuverantwoorde verwerking van afval en het gebruik van recycleerbaar materiaal. Ook op het gebied van energie maakt Clear Channel waar mogelijk gebruik van groene stroom en verlichting via LED-technieken.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De medewerkers van Clear Channel moeten zich gelukkig en betrokken voelen in hun werk en moeten worden aangemoedigd bij hun professionele ontwikkeling. Veiligheid en gezondheid op het werk zijn onze topprioriteiten.

Verbeteren van de stadsomgeving

Clear Channel is erg zichtbaar voor het grote publiek. Het uitgebreide netwerk van reclameborden staat in heel België garant voor een uiterst doeltreffende infrastructuur. Wij zijn dagelijks actief in verschillende steden en gemeenten waar we continu de infrastructuur verbeteren. Onze productontwikkeling is gefocust op een modern, eenvoudig en milieuvriendelijk design waarbij ook het onderhoud op een duurzame wijze gebeurt. Zo zijn de nieuwe bushokjes in Antwerpen gemaakt uit 100% gerecycleerd aluminium en uitgerust met LED-verlichting. Deze verlichting wordt ondersteund door een zonnepaneel wat het energieverbuik tot een minimum beperkt.

Blijf op de hoogte

Non-content image