De nieuwe CIM-studie bevestigt Clear Channel’s dominante positie op de 2m² in de 5 grote centra

9/11/2017 -  Clear Channel linkedin Share Tweet

About You reclame campagne

De nieuwe CIM out-of-home studie van 2017-2019 toont aan dat de 2m²-netwerken van Clear Channel de meest evenwichtige op de Belgische markt zijn en het meest performant in de 5 grote steden en de economisch sterkste steden. We geven een woordje uitleg over deze volkomen nieuwe studie die over de gehele lijn aangepast is aan de huidige ontwikkelingen van de out-of-home wereld.

Een innoverende methodologie

De nieuwe OOH-studie van het CIM meet het bereik van de voornaamste affichagedragers in België. De studie is hierin een voorloper en zet de toon voor toekomstige bereikstudies in de media. Een compleet nieuw model werd nauwkeurig ontwikkeld om de verplaatsingen van de Belgen nog concreter te belichten.

Naast de klassieke interviews die peilen naar het verplaatsingsgedrag, integreert de studie nu ook big traffic data. In een nieuw hybride model combineren onderzoekers hiervoor auto GPS-data van Be-Mobile met verplaatsingsgegevens en verkeerstellingen van verschillende officiële bronnen. Het totale cijfervolume levert een database op van maar liefst 180 miljoen verplaatsingen, ofwel 500 keer meer dan eerdere studies. Het gaat om trajecten die wekelijks worden afgelegd door een virtuele populatie van 9,6 miljoen Belgen (leeftijd 12+) van/naar het werk, de school, hobby’s, shopping, etc.

Daarnaast introduceert het CIM een zichtbaarheidsindex (Visibility Adjusted Index) op basis van erkende internationale studies om de zichtbaarheid van een drager nog preciezer te bepalen. De volgende factoren spelen hierin een rol: de grootte van die drager, de tijdsduur en hoek van de zichtbare boodschap, de verlichting, etc. Het resultaat? Een reeks nieuwe definities die uitdrukken hoeveel keer een campagne daadwerkelijk is gezien, waaronder VRP, … Deze waarden zijn trouwens helemaal niet te vergelijken met GRP.

Bart Demeulenaere, CCO Clear Channel Belgium & the Netherlands: « Opnieuw bevestigt out-of-home haar reputatie als het meetbare massa medium bij uitstek door het pad te effenen naar kwalitatievere studies en door nog meer toegevoegde waarde aan te bieden. Door de bereiksmeting te verfijnen, kunnen we adverteerders nog beter bedienen met steeds relevantere oplossingen. Bovendien bevestigen de resultaten het volgende: onze 2m²-netwerken zijn de meest evenwichtige op de Belgische markt en het meest performant in de 5 grote centra en steden die economisch sterk staan.»

Adshel 2m²: het meest evenwichtige aanbod op de markt en het meest performante in de economisch sterke steden

1/ Het massamedium bij uitstek

Een stabiel nationaal bereik in vergelijking met de 2016-2 studie dat rond de 72% schommelt (doelgroep 18-54), en een gemiddeld herhalingsniveau van 10 voor alle nationale netwerken. Dit toont de positie van Clear Channel aan als massamedium in het Belgische medialandschap. Een massamedium dat een snelle bereiksopbouw biedt waardoor adverteerders efficiënt de awareness rond producten en diensten op nationaal niveau kunnen uitbouwen.

2/ Aanwezig in elk van de 5 GC en de grootste dekking van de inwoners

Enkel de 2m²-netwerken van Adshel zijn effectief aanwezig in elk van de 5 grote centra, met bovendien een exclusieve aanwezigheid in Gent. Ze garanderen niet alleen een evenwichtige en geografisch homogene dekking in de 5 grote centra, maar bieden in de markt ook het grootste bereik aan op de bevolking van de 5 grote centra.

3/ Onmisbaar in de Golden Triangle

Het Adshelaanbod verzekert daarnaast ook het grootste bereik met een mooie homogene spreiding op de inwoners van de « Brussel-Antwerpen-Gent » driehoek. De inplanting van de Adshelzijden in de Golden Triangle bereikt niet alleen 98% van de inwoners in deze steden, maar bereikt ook de talrijke bezoekers die er tot aangetrokken worden (+85% extra bereik).

4/ Homogeniteit: een natuurlijk noord/zuid evenwicht

De zijden van de 2m²-Adshelnetwerken zijn evenwichtig ingepland in het noorden en het zuiden van het land, in lijn met de verdeling van de bevolking.

5/ Sterke & complementaire lokale netwerken in Gent en Antwerpen

De netwerken van het 2m²-Adshelaanbod zijn het meest performant op lokaal niveau, met een niet te missen aanwezigheid in Antwerpen en Gent. Ze kunnen ook concurrerende nationale netwerken aanvullen om een zwakke of onbestaande aanwezigheid in bepaalde steden te versterken.

6/ Sociogedragsspecifieke targeting voor een gerichtere doeltreffendheid

De nieuwe CIM-studie bevestigt dat de netwerken van Clear Channel niet enkel een massamedium zijn, maar ook een natuurlijke selectiviteit hebben op de sociodemografische doelgroepen die erg in trek zijn bij adverteerders (actieve bevolking, managers, hogere sociale klassen, jongeren, …). Doelgroepen die steeds moeilijker te bereiken zijn met andere media (fragmentatie, multi-dragers …).

Om hierop in te spelen en om er nog een stap verder in te gaan, hebben adverteerders de mogelijkheid om hun OOH-campagne te optimaliseren met een echte proximiteitsoplossing die affinitair is met hun doelgroep dankzij People & Places 3.0. Ze beïnvloeden op die manier het aankoopgedrag van hun doelgroep, van woonst tot interessepunt, in de juiste mindset en in de beste context.

7/ Innovatie met Adshel & Play

Dankzij de Adshel & Play oplossingen, het innovatiefste street furniture aanbod op de markt, kunnen adverteerders overigens vanaf heden van de beste combinatie genieten: de differentiatie en impact van digital out-of-home gekoppeld aan een immense nationale dekking (voor een verhoogd engagement dat nog meer uitgesproken is.

En Bart Demeulenaere besluit : « Clear Channel is absoluut de partner bij uitstek om adverteerders out-of-homeoplossingen aan te bieden die flexibel, innovatief en engagerend zijn. Merken kunnen zo op de meest doeltreffende manier interageren met de juiste personen, op het juiste moment en in de beste context.»
De nieuwe CIM-studie bevestigt Clear Channels dominante positie op de 2m in de 5 grote centra (PDF, 242,74kB )
Non-content image